Исследование остроты зрения в условиях помехи у психически здоровых и больных шизофренией

Перевод названия: Investigation of visual acuity in conditions of disturbance in mentally healthy people and patients with schizophrenia

Тип публикации: статья из журнала

Год издания: 2014

Ключевые слова: острота зрения, внутренний шум, шизофрения, помехоустойчивость, гострота зору, внутрішній шум, шизофренія, завадостійкість

Аннотация: Мета цього дослідження запропонувати і апробувати метод оцінки зорових функцій при психопатології, отримати з його допомогою додаткові свідчення підвищення рівня внутрішнього шуму при шизофренії. Матеріал і методи. В дослідженні брали участь 41 умовно психічно здорових осіб і 56 пацієнтів Красноярського крайового психоневрологічного диспансеру з діагнозом параноїдна шизофренія. Реєстрували ймовірність правильної відповіді при пред'явленні оптотипів без шуму і з накладенням шуму різної якості і кількості. Використовували шум двох видів: фіксований, при якому розмір елементарної перешкоди становив 4 х 4 пікселя, і процентний, при якому розмір елементарної перешкоди дорівнював 25 % від величини розриву кільця. Спостереження здійснювали бінокулярно. Гострота зору всіх випробовуваних, які брали участь у дослідженні, була нормальною або скоригованої до норми. Результати. Найбільш виражене зниження завадостійкості у пацієнтів, що страждають на шизофренію, у порівнянні з умовно психічно здоровим контролем, зафіксовано при пред'явленні оптотипів з накладенням 30 % рівня шуму з розміром елементарної перешкоди в 25 % від величини розриву кільця Ландольта. Висновок. Результати проведеного дослідження дозволяють зробити висновок про підвищення рівня внутрішнього шуму і відповідно зниження завадостійкості при шизофренії. Як в нормі, так і при шизофренії накладення на зображення стимулу 30 % і 40 % перешкоди призводить до достовірного зниження правильності відповідей, відповідно гостроти зору при розпізнаванні місця розташування розриву кільця Ландольта. З збільшенням зовнішньої перешкоди до 40 % зовнішній шум накладається на внутрішній, сигнал заглушується, і розпізнавання ускладнюється. Тобто внутрішній шум є фундаментальним обмеженням сприйняття.

Ссылки на полный текст

Издание

Журнал: Офтальмологический журнал

Выпуск журнала: 4

Номера страниц: 71-79

ISSN журнала: 00300675

Место издания: Одесса

Издатель: Общество офтальмологов Украины

Авторы

  • Шошина И.И. (Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН)
  • Шелепин Ю.Е. (Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН)
  • Новикова К.О. (Сибирский федеральный университет)

Вхождение в базы данных

Информация о публикациях загружается с сайта службы поддержки публикационной активности СФУ. Сообщите, если заметили неточности.

Вы можете отметить интересные фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.